Ing. Miroslav Bína

Revize plynových zařízení, tlakových nádob stabilních, parních a horkovodních kotlů.

Roháčova 145/14
130 00 Praha 3

Telefon: 602 256 151
E-mail: bina.m@seznam.cz

Revizi je možno objednat pomocí SMS zprávy nebo e-mailu, kde, prosím, uvádějte adresu a kontaktní informace.

Revizní zprávu je možno dodat ihned po provedení revize.

Činnost

• revize vyhrazených plynových zařízení na plynná paliva v rozsahu:

    zařízení pro plnění nádob plyny včetně tlakových stanic
    zařízení pro rozvod plynu
    zařízení pro spotřebu plynu spalováním bez omezení výkonu

• revize a zkoušky tlakových nádob stabilních

• revize a zkoušky parních a horkovodních kotlů bez omezení výkonu

• odborné prohlídky kotelen

Mapa