Odborné prohlídky kotelen

Odborné prohlídky kotelen se provádějí podle § 16 vyhl. č. 91/1993 Sb.:

  před uvedením kotelny do provozu
  po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů
  při změně druhu paliva
  vždy po jednom roce provozu
  u sezónního provozu před zahájením každé sezóny

Kotelny se rozdělují na:

  kotelna I. kategorie:
  kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW

  kotelna II. kategorie:
  kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW

  kotelna II. kategorie:
  kotelna se jmenovitým výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW