Výchozí revize

Výchozí revizi je povinna zajistit montážní firma, která provedla montáž plynového zařízení před předáním zařízení uživateli. Provádí ji revizní technik. Zprávu o výchozí revizi musí provozovatel uchovávat po celou dobu životnosti zařízení.

Pro bezproblémové provedení výchozí revize, prosím, připravte:

  projektovou dokumentaci revidovaného zařízení
  montážní deník
  zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení
  záznam o revizi kouřové cesty spotřebiče

Provozní revize

Provozní revize se provádějí v intervalech ne delších než 3 roky podle ČSN 38 6405. V letech, kdy se provozní revize neprovádějí, provádí se kontrola plynového zařízení. Provozní revize se provádí i v případě, kdy zařízení bylo více než 6 měsíců mimo provoz, dále po skončení zkušebního provozu, po provedení generální opravy, zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení a po nucené přestávce provozu zařízení z důvodu provozní nehody nebo poruchy.

Zprávy o provozních revizích musí být u provozovatele uloženy po dobu nejméně 6 let.

Pro provedení provozní revize, prosím, připravte:

  zprávu o výchozí revizi
  zprávu o poslední provozní revizi
  zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení
  záznam o revizi spalinové cesty spotřebiče