Výchozí revize

Výchozí revizi je povinna zajistit montážní firma, která provedla montáž tlakové nádoby nebo kotle před předáním zařízení uživateli. Provádí ji revizní technik.

Pro provedení výchozí revize, prosím, připravte:

  projektovou dokumentaci revidovaného zařízení
  montážní deník
  zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení

Provozní revize

Provozní revize se provádějí ve lhůtách:

  1 rok u tlakových nádob stabilních podle ČSN 69 0012, u zásobníků na zkapalněné ropné plyny (LPG) je tato lhůta 2 roky podle ČSN EN 12817 a ČSN EN 12819.

  3 měsíce u kotlů podle ČSN 07 0710.

Vnitřní revize

Vnitřní revize se provádějí ve lhůtách:

  5 let u tlakových nádob stabilních podle ČSN 690012 s výjimkou zásobníků na zkapalněné ropné plyny (LPG).

  1 rok u kotlů podle ČSN 07 0710.

Tlaková zkouška

Tlaková zkouška se provádí ve lhůtách:

  9 let u tlakových nádob stabilních podle ČSN 69 0012 a kotlů podle ČSN 07 0710.

  u zásobníků na zkapalněné ropné plyny se provádí odlišně podle ČSN EN 12817, ČSN EN 12818, ČSN EN 12819 a ČSN EN 12820.

Pro provedení provozní revize, vnitřní revize nebo tlakové zkoušky, prosím, připravte:

  zprávu o výchozí revizi.
  zprávu o poslední provozní revizi, vnitřní revizi, tlakové zkoušce.
  zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení.
  pasport zařízení.